Rondom het thema “Alle ballen even laten vallen”

De eerst volgende bijeenkomst is op 17 maart:

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid.
Ik ben graag op de uitnodiging van Sandra ingegaan om wat te vertellen over samenredzaamheid.
Ik wil ervaringen vertellen van mensen die in situaties zijn terecht gekomen, bij wie en het even tegenzat en zelfredzaamheid niet genoeg was. Door meedenkers en meedoeners te vinden konden ze prettiger verder met hun leven, lagen oplossingen soms dichterbij dan gedacht of werd hun situatie minder zwaar. Daarvoor is ‘durf’ nodig, want mensen blijken het heel lastig te vinden hulp te vragen.  

Om de kring van mensen te vergroten zijn er specifieke vragen die helpen. We doen daar een korte oefening mee. Ook gaan we met elkaar in gesprek over uw reacties hierop en de vragen die u heeft. 
Tijdens de avond maak ik gebruik van een informatief filmpje en korte ervarings-oefeningen. 
Ik hoop dat we elkaar inspiratie kunnen geven om er verder over na te denken.

Graag tot 17 maart!

Monieke Bennink 

Aanmelden:

Hoe goed zorg jij voor jezelf?