Word Vriend van De Ontmoeting of koop een Ontmoetingsaandeel.
Dan ondersteun je een gastvrije, laagdrempelige ontmoetingsplek en activiteiten en workshops voor iedereen in de omliggende wijken.
Vriend worden kan door ons met een maandelijks of jaarlijks vast bedrag te steunen. Ook kun je eenmalig een symbolisch Ontmoetingsaandeel aanschaffen.

Ieder bedrag, groot of klein, is welkom.

De Ontmoeting is als onderdeel van Stichting Inloophuizen Amersfoort ANBI erkend. Bankrekening: NL16 RABO 0123 0334 03 t.n.v. “De Ontmoeting” te Amersfoort o.v.v. ‘Vriend van De Ontmoeting’.
Via een betaalverzoek:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R73uQyU8QV-IQHdMZPxv8Q of scan de Qr-code.