De Ontmoeting is vanuit een oecumenische samenwerking ontstaan als diaconaal project en maakt sinds januari 2019 deel uit van de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA), met zo’n 80 vrijwilligers en een parttime coördinator als beroepskracht.

Coördinatie en bestuur
Ontmoet ons hier of gewoon in De Ontmoeting

Vrijwilligers en bezoekers
Bezoekers en vrijwilligers zijn met elkaar verbonden en zien naar elkaar om. De scheidslijn tussen bezoekers en vrijwilligers is lang niet altijd duidelijk. Wie vandaag bezig is met vrijwilligerswerk, loopt de volgende dag binnen als bezoeker. Een bezoeker wordt soms vrijwilliger en andersom gebeurt hetzelfde. Deze wederkerigheid is mogelijk omdat iedereen telt en iedereen zichzelf mag zijn.

ANBI en KvK
De Ontmoeting maakt deel uit van Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). SIA heeft een ANBI-status met RSIN-nummer 855302549. Het KvK nummer is 63587882 met vestigingsnummer 000418000265.

Ontmoetingsaandelen en Vrienden van De Ontmoeting
De Ontmoeting moet als onderdeel van een stichting zelf inkomstenbronnen genereren om het voortbestaan te kunnen waarborgen. Daarom verkopen we jaarlijks Ontmoetingsaandelen. Een Ontmoetingsaandeel is symbolisch, waarmee je een aandeelhouder wordt van het inloopwerk. Je kunt Ontmoetingsaandelen van 10, 25, 60 en 250 euro kopen. Door de aanschaf van een ‘Ontmoetingsaandeel’ ondersteun je:

• Het bieden van een gastvrij onthaal tijdens de inloopuren
• Het jaarlijkse activiteitenproject, met culturele, creatieve activiteiten en excursies
• De aangepaste yogalessen ‘op de stoel’
• Gespreksgroepen rond levensbeschouwelijke thema’s
• Onderhoud van terras, tuin en huis.

Neem ook een aandeel in De Ontmoeting
Je kunt een Ontmoetingsaandeel kopen door een bedrag naar keuze over te maken op bankrekening:
NL16 RABO 0123 0334 03 t.a.v. ‘De Ontmoeting’ te Amersfoort o.v.v. Ontmoeting aandelenactie.
Je krijgt het Ontmoetingsaandeel dan automatisch thuisgestuurd.

Word ‘Vriend van De Ontmoeting’
Wil je een Vriend van De Ontmoeting worden, dan kan dat ook. Hiermee ondersteun je structureel een gastvrije, laagdrempelige ontmoetingsplek en activiteiten en workshops voor iedereen in de omliggende wijken. Je wordt Vriend door ons met een maandelijks of jaarlijks vast bedrag te steunen. Elk bedrag, groot of klein, is welkom. Bankrekening: NL16 RABO 0123 0334 03 t.n.v. “De Ontmoeting” te Amersfoort o.v.v. ‘Vriend van De Ontmoeting’.

Partners van De Ontmoeting
De Ontmoeting kan, naast de inzet van talloze vrijwilligers en steun vanuit de gemeente en onze aandeelhouders, niet zonder de (financiële) hulp van en samenwerking met onze partners.

Verslagen/documenten