Categorie archief De Ontmoeting

Samen zijn we veerkrachtig!

De specifieke functie van De Ontmoeting (en andere Inloophuizen) betekent dat de inloop voor vaste bezoekers tijdens de corona-lockdown door kan gaan. Er mag gelukkig nog steeds koffie en thee geschonken worden. 

We zijn open: iedere maandag, vrijdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur, iedere dinsdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en voor (groot)ouders met kids iedere woensdag van 8:30 tot 10:30 uur. 

De inloop, wandelgroepen en andere activiteiten zijn belangrijk om uit je eigen kleine wereld te komen. Even naar buiten, in beweging komen en andere mensen zien en spreken, helpt om je beter te voelen. 

Daarnaast blijft het belangrijk om andere manieren te vinden om contact te houden. Zorg goed voor jezelf en elkaar! Mocht je ziek worden of hulp nodig hebben, neem initiatief. Laat je steunen, want veel mensen willen iets betekenen iets voor elkaar. Voel je je alleen of eenzaam? Neem dan zelf als eerste initiatief om anderen te steunen of kom even inlopen. Het is voor iedereen een ingewikkelde tijd. Soms heb je veerkracht en dan is het weer weg. Samen zijn we veerkrachtig! (Dat is ook ons jaarthema.)

De kracht van vrijwilligers: omzien naar elkaar! 
In december zijn weer veel mooie initiatieven ontstaan in en vanuit De Ontmoeting.

Er zijn vele tasjes voor kerststukjes rondgedeeld en gemaakt. SKA heeft kerstkaarten gemaakt die bij ouderen zijn bezorgd. Kerstpakketten en meer zijn rondgebracht voor sociale minima. Senioren ontvingen een boekje. De Lions Hoogland trakteerde op wat lekkers. Dankzij een speciaal noodfonds zijn er 40 maaltijden bij Traiteur van Norden opgehaald. Doel was om rondom de feestdagen een persoon bij je thuis uit te nodigen en samen te eten. Zo was er veel aandacht voor elkaar. Mocht je het moeilijk hebben, financieel of eenzaam zijn, laat het ons weten, ondanks alle drempels die je daarvoor over moet. Samen komen we echt verder!
Voor een luisterend oor, gezelligheid, vragen of een kaartje kun je contact opnemen met Lineke Enserink, tel. 06-15387507 of op dinsdag- of donderdagmorgen bij de coördinator in De Ontmoeting aankloppen. Ook als je wilt bijdragen aan omzien naar elkaar, horen we het graag!

Bakkie Kroost: Social Media

Bakkie Kroost: Ontmoeten – Spelen – Inspireren

Iedere woensdag (behalve de 1e van de maand) tussen 8:30 tot 10:30 uur is er op inschrijving een samen zijn voor (groot)ouders met kinderen. Koffie en thee staan klaar. Leuk als je even komt, maar meldt je wel eerst aan! 

Heb je behoefte aan informatie over een bepaald thema of ben je zelf deskundige en vind je het leuk om daar een half uurtje over te vertellen, neem dan contact op via 

Vaarwel 2020, welkom 2021!

Vaarwel 2020, welkom 2021!

De Ontmoeting blijft beperkt open

De specifieke functie van De Ontmoeting (en ook andere Inloophuizen) maakt dat de inloop (na aanmelding) voor vaste bezoekers door kan gaan. Er mag daarbij gelukkig nog steeds koffie en thee geschonken worden. 

De Ontmoeting is open: iedere maandag, vrijdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur en iedere dinsdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. 

Ook enkele speciale activiteiten kunnen doorgaan: 

 • Wandelgroep (in 2-tallen): iedere dinsdag van 9:30 tot 10:00 uur  
 • Bakkie Kroost voor moeders met kleine kids: woensdags van 8:30 tot 10:30 uur, uitsluitend na inschrijving.
 • Brei- en haakcafé van 14 tot 16 uur op de even woensdag, alleen na aanmelding.
 • Oud Papier inzameling buiten op de eerste woensdag van de maand
 • Kuierclub (in 2-tallen): iedere even vrijdag van 13:30 uur tot 14:30 uur
 • Buitenbieb De Ontmoeting: neem gerust gratis een boek mee.

Voor alle duidelijkheid hier nog de regels als u wilt komen voor de inloop of een activiteit:

 • Alle activiteiten binnen zijn bij inschrijving met een maximum aantal deelnemers.
 • Alleen mensen zonder klachten kunnen de inloop bezoeken of deelnemen aan een activiteit
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand
 • Alle bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst en registreren naam en telefoonnummer.
 • Bij binnenkomst dragen bezoekers een mondkapje. Het mondkapje kan worden afgedaan als iemand op zijn of haar stoel heeft plaatsgenomen / de vaste (!) zitplaats ingenomen is.
 • Er wordt geventileerd dus trek iets warms aan, want het kan fris zijn.

Met deze maatregelen kan is men blij dat het inloophuis voor de vaste bezoekers op een veilige manier kan openblijven!

Opbrengst oud papier

Het loont om oud papier in te zamelen! Zie hier de statistieken. En… bijna bij de 2 miljoen

Alle ballen even laten vallen

Donderdag 19 november

“Balans tussen denken, voelen en doen”.
In deze donkere tijd met angsten en beperkingen gaan we in een ontspannen, helende meditatie stil staan bij verlangens. Aanvang: 19:30 uur. Eigen bijdrage inclusief thee: € 3,00 .
Meer info en aanmelden:

Koffie Plus

Gezellig samen koffiedrinken met een vaste groep senioren, dat kan op de vrijdagochtend in De Ontmoeting. Deze ‘Koffie Plus’ ochtend wordt georganiseerd door Indebuurt033 en is speciaal voor ouderen vanaf 65 jaar. Vooral mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben om contact te maken of die moeite hebben met hun weekinvulling worden uitgenodigd mee te doen. Ook wanneer u als mantelzorger even tijd wil hebben voor uzelf kunt u uw partner opgeven. Op dit moment gaat het nog om de ochtend, maar binnenkort wordt ‘Koffie Plus’ uitgebreid met een lunch. Voor meer informatie of opgeven kunt u bellen met Nienke Gorter: 06- 43 70 78 64

Fit op de stoel

Tot nader bericht gaat ‘Fit op de stoel’ niet door!

Houdt de website en nieuwsbrief in de gaten voor het vervolg van deze sportieve en gezellige activiteit.

Wil je fit en soepel blijven? Of voel je je ’s ochtends wat stijf? Iedere maandag om 13.30 uur (de eerste keer is 31 augustus) kun je GRATIS meedoen aan ‘Fit op de stoel’ om fit en soepel te blijven en/of worden. We doen gedurende ca 20 minuten eenvoudige oefeningen op de stoel op leuke muziek.
Daarna staat de koffie/thee klaar. Doe gerust een keertje mee!

Je gaat je er beter van voelen. Dat horen we vaak van de deelnemers.
Doe je ook mee?

Oud Papier Actie

Oud Papier Actie woensdag 4 november en 2 december
Iedere eerste woensdag van de maand kan van 9 tot 12 uur oud papier ingeleverd worden bij De Ontmoeting. Op andere dagen kan het in de blauwe containers naast de deur gedaan worden. Het loont nog steeds voor ons om het in te zamelen. Bedankt hiervoor. De opbrengst komt ten goede aan onze activiteiten. Extra hulp op deze woensdagen is welkom, met gezellig koffie drinken en samen lunchen als beloning. Mail ons voor meer info. 

Nieuws van het bestuur

Amersfoort, 16 oktober 2020

Na een warme, en soms te warme zomer zit Nederland bij het begin van de herfst in een gedeeltelijke lock-down. De afgekondigde maatregelen van 13 oktober jl. hebben natuurlijk ook effect op de activiteiten van De Ontmoeting.
Het lokale bestuur van De Ontmoeting heeft na rijp beraad besloten dat De Ontmoeting onder strikte voorwaarden open blijft. Hieronder leggen we uit wat dast betekent.

Bij het nemen van dit besluit speelde een grote rol dat een belangrijk deel van de bezoekers tot de kwetsbare risicogroep gerekend kunnen worden.
Deze besluiten gelden voor de komende twee weken of eerder als er landelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Nieuwe maatregelen
Binnen een jaar kan de functie van De Ontmoeting voor de tweede keer niet vormgegeven worden zoals dat het meest effectief is. Ook al is het Covid-19 virus onzichtbaar, de gevolgen van de landelijke maatregelen zijn dat niet. Deze maatregelen, op basis van het oplopend aantal besmettingen, kunnen niet anders als effect hebben op de activiteiten van De Ontmoeting.

Wat betekent dit voor De Ontmoeting

 • De Ontmoeting blijft (voorlopig) open
 • De regels worden gehandhaafd: Afstand houden, regelmatig handen wassen en ontsmetten en thuisblijven bij ziek zijn en/of verkoudheidsklachten (zie voor dit laatste ook www.ggd.nl)
 • Binnen De Ontmoeting worden mondkapjes gedragen, behalve als men aan tafel zit
 • Er mogen maximaal 6 personen aan tafel zitten
 • Als er 6 gasten aan tafel zitten, blijven de gastmensen in de keuken
 • Een zevende gast kan alleen verwelkomd worden als een van de andere gasten (die er misschien al langer zit) vertrekt
 • Als een gastmens aan tafel zit betekent dit dat er 5 gasten aan tafel kunnen zitten
 • NIET DOORGAAN: maaltijden, fit op de stoel en spelletjes
 • WEL DOORGAAN: wandelen met maximaal 4 personen in een groepje, yoga op de stoel
 • LEES HIER de activiteiten voor de komende weken

Netwerken en acties
Contacten en netwerken leveren nu al ideeën op waarmee de effecten van de maatregelen enigszins opgevangen kunnen worden. Zo zijn er contacten met scholen die hun leerlingen op allerlei manieren willen laten meedoen aan activiteiten die eenzaamheid bij andere groepen kunnen verlichten. De ervaringen van eerder dit jaar kunnen opnieuw en aangevuld ingezet worden. Het is aan de vrijwilligers, geleid door Sandra, om daaraan vorm te geven.

En ondertussen
En tussen alles door heeft de nieuwe penningmeester, Adri de Bruijn, zijn eerste kwartaalrapportage gemaakt over de eerste drie kwartalen van 2020. Daarbij willen we Martin Palte bedanken die zich ondanks zijn eerdere afscheid als penningmeester met verve voor De Ontmoeting heeft ingezet toen de financiële verantwoording niet bleek aan te sluiten op eerdere stukken. Hij heeft de cijfers zodanig geordend dat de nieuwe penningmeester daarop verder kan bouwen. En ook heeft Martin Adri enthousiast gemaakt voor het penningmeesterschap. Martin en Adri kennen elkaar van het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Adri is begonnen als accountant bij de Belastingdienst en daarna 23 jaar geleden terecht gekomen bij PwC. Hij is daar vorig jaar gestopt en heeft nu gelukkig meer tijd om als vrijwilliger actief te zijn.

Natuurlijk zijn de inkomsten van boekenmarkt en inloop teruggelopen, maar de verhuur heeft relatief goed gelopen. De organisaties die De Ontmoeting subsidiëren hebben hun toegezegde financiering tot nog toe uitgevoerd.
Het SIA-bestuur heeft een eerste opzet gemaakt van een overkoepelend beleidsplan, waarbij het plan van De Ontmoeting veel heeft kunnen bijdragen.

Er zijn plannen om een beter bord in de voortuin te plaatsen om De Ontmoeting zichtbaarder te maken. Dat lijkt nu niet zo zinvol maar iedereen hoopt dat er een moment komt waarop dit bord mensen die contact zoeken naar De Ontmoeting kan leiden.

En nu
En naast alle maatregelen en afspraken is het zo belangrijk om aandacht voor elkaar te blijven hebben: voor de mensen om je heen, van buren tot iemand die je ( met afstand) even treft op een onverwacht moment.
Contact maken en aandacht hebben kan op allerlei manieren:
Bel een iemand op, nodig iemand uit voor een wandeling, doe eens een kaartje in de brievenbus of geef een boek of tijdschrift uit de boekenkast van De Ontmoeting (binnen en buiten)

Maar ook vraag om hulp als het even niet gaat en wacht daarmee niet te lang!
Velen zien op tegen een lange saaie winter en maken graag gebruik van De Ontmoeting. Anderen vinden het niet veilig en blijven thuis. Iedereen vindt daarin een eigen weg. Velen zijn ook onzeker wat er nog kan komen.
Blijf omzien naar elkaar en laten we proberen minder over elkaar te vinden en juist naar verbinding te kijken.

Bedankt!!
Niemand kan iets zeggen over het effect van de huidige landelijk maatregelen natuurlijk hoopt het bestuur dat de maatregelen binnen afzienbare tijd afgebouwd kunnen worden. Tot die tijd kan het bestuur niet anders als haar enorme waardering uitspreken voor alles wat er, zichtbaar en minder zichtbaar, gebeurt om ondanks alles de doelstelling van De Ontmoeting zo veel mogelijk waar te maken.

Coördinator Sandra en vrijwilligers hebben tijdens de eerste “intelligente” lockdown alles op alles gezet om de effecten en dan met name de groeiende eenzaamheid te verlichten. Zo zijn er rozen rondgebracht, ging er een kabouter logeren bij diverse bezoekers, werden er telefonische contacten gelegd en onderhouden, door Sandra maar ook ongelofelijk veel werd er gebeld door vrijwilligers. De tuinploeg bleef zorgen voor de tuin. Degenen die de Boekenmarkt hebben verzorgd, inclusief alle voorbereidende werkzaamheden, de mensen van de OPA. Het is te veel om op te noemen.

En bij de verlichting van de maatregelen is stap-voor-stap, met Sandra als stimulator en organisator De Ontmoeting op een verantwoorde wijze weer heropend.
En de komende tijd worden allerlei zaken weer anders. Het vraagt veel van iedereen. Laten we elkaar blijven steunen en daarbij vooral gezond blijven!!

Warme groeten van

Norbert Baaij, voorzitter
Adri de Bruijn, penningmeester
Els Wiekeraad, secretaris