Onze partners

De Inham Hoogland – Protestante kerk Hoogland
De Herberg – Ontmoetingscentrum Nieuwland
Sint Martinus Hoogland – Roomskatholieke kerk Hoogland
Het Brandpunt – Oecumenische geloofsgemeenschap Amersfoort Noord
Raad van Kerken Amersfoort – Verbond van kerken en geloofsgemeenschappen
Wijkbeheerteam Kattenbroek – Bewonersorganisatie
Wijkbeheerteam Zielhorst – Bewonersorganisatie
Wereldwinkel Amersfoort – Winkel in de binnenstad
Het Skanfonds Hilversum – Fonds ter ondersteuning van sociale projecten
Inloophuis Schothorst – Ontmoetingscentrum Schothorst
Netwerkdak – Landelijke overkoepelende organisatie van Inloophuizen
Stichting Wit Gele Kruis fonds Hoogland – Welzijnsbehartiging
Lionsclub Amersfoort – Maatschappelijke ondersteuning
Stichting Waterlijn Amersfoort – Rondvaarten in de historische binnenstad