Amersfoort, 16 oktober 2020

Na een warme, en soms te warme zomer zit Nederland bij het begin van de herfst in een gedeeltelijke lock-down. De afgekondigde maatregelen van 13 oktober jl. hebben natuurlijk ook effect op de activiteiten van De Ontmoeting.
Het lokale bestuur van De Ontmoeting heeft na rijp beraad besloten dat De Ontmoeting onder strikte voorwaarden open blijft. Hieronder leggen we uit wat dast betekent.

Bij het nemen van dit besluit speelde een grote rol dat een belangrijk deel van de bezoekers tot de kwetsbare risicogroep gerekend kunnen worden.
Deze besluiten gelden voor de komende twee weken of eerder als er landelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Nieuwe maatregelen
Binnen een jaar kan de functie van De Ontmoeting voor de tweede keer niet vormgegeven worden zoals dat het meest effectief is. Ook al is het Covid-19 virus onzichtbaar, de gevolgen van de landelijke maatregelen zijn dat niet. Deze maatregelen, op basis van het oplopend aantal besmettingen, kunnen niet anders als effect hebben op de activiteiten van De Ontmoeting.

Wat betekent dit voor De Ontmoeting

  • De Ontmoeting blijft (voorlopig) open
  • De regels worden gehandhaafd: Afstand houden, regelmatig handen wassen en ontsmetten en thuisblijven bij ziek zijn en/of verkoudheidsklachten (zie voor dit laatste ook www.ggd.nl)
  • Binnen De Ontmoeting worden mondkapjes gedragen, behalve als men aan tafel zit
  • Er mogen maximaal 6 personen aan tafel zitten
  • Als er 6 gasten aan tafel zitten, blijven de gastmensen in de keuken
  • Een zevende gast kan alleen verwelkomd worden als een van de andere gasten (die er misschien al langer zit) vertrekt
  • Als een gastmens aan tafel zit betekent dit dat er 5 gasten aan tafel kunnen zitten
  • NIET DOORGAAN: maaltijden, fit op de stoel en spelletjes
  • WEL DOORGAAN: wandelen met maximaal 4 personen in een groepje, yoga op de stoel
  • LEES HIER de activiteiten voor de komende weken

Netwerken en acties
Contacten en netwerken leveren nu al ideeën op waarmee de effecten van de maatregelen enigszins opgevangen kunnen worden. Zo zijn er contacten met scholen die hun leerlingen op allerlei manieren willen laten meedoen aan activiteiten die eenzaamheid bij andere groepen kunnen verlichten. De ervaringen van eerder dit jaar kunnen opnieuw en aangevuld ingezet worden. Het is aan de vrijwilligers, geleid door Sandra, om daaraan vorm te geven.

En ondertussen
En tussen alles door heeft de nieuwe penningmeester, Adri de Bruijn, zijn eerste kwartaalrapportage gemaakt over de eerste drie kwartalen van 2020. Daarbij willen we Martin Palte bedanken die zich ondanks zijn eerdere afscheid als penningmeester met verve voor De Ontmoeting heeft ingezet toen de financiële verantwoording niet bleek aan te sluiten op eerdere stukken. Hij heeft de cijfers zodanig geordend dat de nieuwe penningmeester daarop verder kan bouwen. En ook heeft Martin Adri enthousiast gemaakt voor het penningmeesterschap. Martin en Adri kennen elkaar van het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Adri is begonnen als accountant bij de Belastingdienst en daarna 23 jaar geleden terecht gekomen bij PwC. Hij is daar vorig jaar gestopt en heeft nu gelukkig meer tijd om als vrijwilliger actief te zijn.

Natuurlijk zijn de inkomsten van boekenmarkt en inloop teruggelopen, maar de verhuur heeft relatief goed gelopen. De organisaties die De Ontmoeting subsidiëren hebben hun toegezegde financiering tot nog toe uitgevoerd.
Het SIA-bestuur heeft een eerste opzet gemaakt van een overkoepelend beleidsplan, waarbij het plan van De Ontmoeting veel heeft kunnen bijdragen.

Er zijn plannen om een beter bord in de voortuin te plaatsen om De Ontmoeting zichtbaarder te maken. Dat lijkt nu niet zo zinvol maar iedereen hoopt dat er een moment komt waarop dit bord mensen die contact zoeken naar De Ontmoeting kan leiden.

En nu
En naast alle maatregelen en afspraken is het zo belangrijk om aandacht voor elkaar te blijven hebben: voor de mensen om je heen, van buren tot iemand die je ( met afstand) even treft op een onverwacht moment.
Contact maken en aandacht hebben kan op allerlei manieren:
Bel een iemand op, nodig iemand uit voor een wandeling, doe eens een kaartje in de brievenbus of geef een boek of tijdschrift uit de boekenkast van De Ontmoeting (binnen en buiten)

Maar ook vraag om hulp als het even niet gaat en wacht daarmee niet te lang!
Velen zien op tegen een lange saaie winter en maken graag gebruik van De Ontmoeting. Anderen vinden het niet veilig en blijven thuis. Iedereen vindt daarin een eigen weg. Velen zijn ook onzeker wat er nog kan komen.
Blijf omzien naar elkaar en laten we proberen minder over elkaar te vinden en juist naar verbinding te kijken.

Bedankt!!
Niemand kan iets zeggen over het effect van de huidige landelijk maatregelen natuurlijk hoopt het bestuur dat de maatregelen binnen afzienbare tijd afgebouwd kunnen worden. Tot die tijd kan het bestuur niet anders als haar enorme waardering uitspreken voor alles wat er, zichtbaar en minder zichtbaar, gebeurt om ondanks alles de doelstelling van De Ontmoeting zo veel mogelijk waar te maken.

Coördinator Sandra en vrijwilligers hebben tijdens de eerste “intelligente” lockdown alles op alles gezet om de effecten en dan met name de groeiende eenzaamheid te verlichten. Zo zijn er rozen rondgebracht, ging er een kabouter logeren bij diverse bezoekers, werden er telefonische contacten gelegd en onderhouden, door Sandra maar ook ongelofelijk veel werd er gebeld door vrijwilligers. De tuinploeg bleef zorgen voor de tuin. Degenen die de Boekenmarkt hebben verzorgd, inclusief alle voorbereidende werkzaamheden, de mensen van de OPA. Het is te veel om op te noemen.

En bij de verlichting van de maatregelen is stap-voor-stap, met Sandra als stimulator en organisator De Ontmoeting op een verantwoorde wijze weer heropend.
En de komende tijd worden allerlei zaken weer anders. Het vraagt veel van iedereen. Laten we elkaar blijven steunen en daarbij vooral gezond blijven!!

Warme groeten van

Norbert Baaij, voorzitter
Adri de Bruijn, penningmeester
Els Wiekeraad, secretaris

Nieuws van het bestuur