Inloopspreekuur met Gemeenteraadsleden op vrijdag 2 december

Waar maakt u zich zorgen over?  Wat speelt er bij u in de straat of wijk? Welke goede ideeën heeft u om Kattenbroek of Amersfoort beter te maken?

Als gemeenteraad maken we elke week keuzes voor Amersfoort. Dat kan gaan over wonen, zorg of veiligheid. Over energiearmoede en duurzaamheid. Of nog hele andere zaken. 

Om goed beslissingen te kunnen maken is het belangrijk om goed te weten wat er speelt in de stad, en in de wijk.

En daarom organiseren we elke maand in De Ontmoeting een inloop uurtje: een inloopspreekuur met een gemeenteraadslid. Allereerst om te luisteren en te horen wat er speelt, zodat we dat mee kunnen nemen als we besluiten maken in de gemeenteraad. 
Vrijdag 2 december tussen 16:00 en 17:00 uur zijn we er weer voor u, in De Ontmoeting aan de Bekroning 2.

Wees welkom! Hartelijke groet,

Hanske Mulder- van Maanen, gemeenteraadslid en woonachtig in Kattenbroek

Inloopspreekuur met Gemeenteraadsleden