Veel mensen hebben de afgelopen jaren oud papier ingezameld voor Inloophuis De Ontmoeting. 

De afgelopen 19 jaar heeft het Inloophuis daardoor een extra financiële ondersteuning gekregen, waardoor vele activiteiten mogelijk werden gemaakt. In de afgelopen 19 jaar is in totaal maar liefst 1.450.000 kilo papier ingezameld. 

De gemeente Amersfoort gaf een garantie van 4,5 cent per kilo oud papier.

Deze garantie komt per 1 juli 2022 helaas te vervallen, waardoor het Inloophuis zelf flinke kosten zou moeten maken voor de huur van de papiercontainers op de 1e woensdag van de maand. 

Omdat bovendien de hoeveelheden oud papier die maandelijks worden opgehaald sinds de coronacrisis is teruglopen en het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden voor het zware sjouwwerk, is besloten om de oud papieractie na 1 juni 2022 te beëindigen. 

Dit betekent dat op woensdag 1 juni 2022 voor het laatst papier wordt opgehaald in de wijken en dat dan ook voor het laatst papier kan worden afgegeven bij de containers die op de 1e woensdag van de maand klaar staan op de parkeerplaats bij het Inloophuis.

Ook het afgeven van oud papier in de blauwe bakken die voor De Ontmoeting staan is na 1 juni 2022 niet meer mogelijk.

We willen u langs deze weg in elk geval van harte bedanken voor de jarenlange ondersteuning van het Inloophuis door het afgeven van uw oud papier.

Download hier de grafiek voor de opbrengsten sinds 2003.

Laatste keer Oud Papier op 1 juni