Kaars restanten sparen om kinderen in Congo naar school te laten gaan.

Dat kan in ‘De Ontmoeting’ aan de Bekroning 2.

In Amersfoort Zuid gaan een zestal dames begin oktober weer aan de slag om van oude kaars restanten nieuwe kaarsen te gieten.

Deze kaarsen worden in de Adventtijd verkocht op diverse plekken in Amersfoort, maar ook in Steenwijk, Wassenaar Soest en Deventer.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar stichting Mikondo. Deze Stichting zorgt ervoor dat er ongeveer 1200 kansarme kinderen in een achterstandswijk in Kinshasa te Congo naar school kunnen gaan.

Afgelopen december werden deze kaarsen ook op de kerstmarkt in Emiclaer verkocht. Dit werd een succes. Daar werd enige keren de vraag gesteld, waar in Amersfoort Noord kaars restanten ingeleverd konden worden.

Uit milieu overwegingen vinden mensen het fijn als de restanten niet in het afval verdwijnen, maar nog een tweede leven krijgen.

Inmiddels is het gelukt een inzamelingspunt te vinden. Zoals u al in het begin heeft kunnen lezen: bij ‘De Ontmoeting’.

Bent u benieuwd naar het project Mikondo dan kunt u kijken op : www.Mikondo.nl

De totale verkoop was dit jaar bijzonder succesvol: €6500,00 

Daar kunnen weer heel wat onkosten mee betaald worden, zoals  salarissen (wordt in Congo niet door de overheid gedaan), maar ook hout  om leerlingen tot timmerman op te leiden of stof om te leren naaien.

Kaars restanten sparen