over ‘Mensen met een boodschap’
Het thema van het nieuwe seizoen is: Mensen met een boodschap – Wat is er met die boodschap gebeurd?
In verband met de Corona maatregelen even niet in De Ontmoeting maar één maal per maand via een online verbinding.
Informeer bij Francien wanneer deze activiteit plaats vind.
Leiding: Francien van Overbeeke (tel. 4561351, e-mail: )

Interreligieuze gespreksgroep