De Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA) is een in 2015 door de Protestantse en R.K. Kerken opgerichte Stichting. De 4 inloophuizen: IHS (Schothorst sinds 1986); het DAC (Stadscentrum – 1989); De Ontmoeting (Kattenbroek – 1993) en De Herberg (Nieuwland – 2000) werden daarin samengebracht. In deze huizen zijn er, naast dagelijkse “inloop”, onder begeleiding van coördinatoren ook diverse activiteiten voor en door de wijkbewoners.

CORONA heeft echter vrijwel alle activiteiten, behalve een gedecimeerde inloop, stilgelegd. Hoop- vol kijken wij uit naar het komende seizoen en maken nieuwe plannen. Daarbij hebben wij naast nieuwe vrijwilligers ook plaats voor nieuwe bestuursleden. Daarvoor doen wij hier een oproep!

BESTUURSLEDEN voor het lokaal bestuur van de inloophuizen:
– Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18: Secretaris (notulen, archief, correspondentie)
– Diaconaal AandachtsCentrum, Zuidsingel 5: Voorzitter
– Ontmoetingscentrum De Herberg, Watersteeg 85: Fondswerving en Buurtbestuur

VRIJWILLIGERS voor alle huizen.
Vrijwilligers spelen een centrale rol in de organisatie van de huizen en zijn van groot belang voor het dagelijkse reilen en zeilen. Te denken valt aan het verwelkomen van gasten met koffie/thee; het voeren van een persoonlijk gesprek; het verder verwijzen van gasten naar hulpverleners en instanties; het bereiden van een warme maaltijd en nog vele andere taken. 
Een overzicht van de mogelijkheden kunt u vinden op de websites van
– IHS, www.inloophuisschothorst.nl
– het DAC, www.daczuidsingel.nl
– De Ontmoeting, www.inloophuisdeontmoeting.nl
– De Herberg, www.deherbergnieuwland.nl

COÖRDINATOR
Naast bovengenoemde vrijwillige functies zoeken wij voor het Diaconaal AandachtsCentrum (DAC) ook een beroepskracht, een coördinator voor 15 uur per week

In het DAC, in de binnenstad van Amersfoort starten we een project met als doel nieuwe groepen bezoekers te ontdekken en voor hen, via pilots, passende activiteiten te ontwikkelen. Inloophuis het DAC is er voor iedereen ongeacht geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

Voor dit project zoeken wij een enthousiaste coördinator, spin in het web, met een opleiding Maatschappelijk/Sociaal Cultureel werk op HBO-niveau en ervaring in een soortgelijke functie. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.
Uitgebreidere informatie over het DAC kunt u vinden op de website  en over de functie op de website van SIA 

DOET U MEE ?