De Ontmoeting is open: iedere maandag, vrijdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur en iedere dinsdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Diverse activiteiten gaan in de schoolvakanties niet door, informeer vantevoren.

Ook enkele speciale activiteiten kunnen doorgaan: 

 • Wandelgroep: iedere dinsdag van 9:30 tot 10:00 uur  
 • Bakkie Kroost voor moeders met kleine kids: woensdags van 8:30 tot 10:30 uur, uitsluitend na inschrijving.
 • Brei- en haakcafé van 14 tot 16 uur op de even woensdag, alleen na aanmelding.
 • Oud Papier inzameling buiten op de eerste woensdag van de maand
 • Kuierclub: iedere even vrijdag van 13:30 uur tot 14:30 uur
 • Buitenbieb De Ontmoeting: neem gerust gratis een boek mee.

Voor alle duidelijkheid hier nog de regels als u wilt komen voor de inloop of een activiteit:

 • Alle activiteiten binnen zijn bij inschrijving met een maximum aantal deelnemers.
 • Alleen mensen zonder klachten kunnen de inloop bezoeken of deelnemen aan een activiteit
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand
 • Alle bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst en registreren naam en telefoonnummer.
 • Er wordt geventileerd dus trek iets warms aan, want het kan fris zijn.

Met deze maatregelen kan is men blij dat het inloophuis voor de vaste bezoekers op een veilige manier kan openblijven!

De Ontmoeting is open