Het werk van het inloophuis wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn nogal wat groepjes die een bepaald stukje werk uitvoeren. Zo kan de boekenmarktgroep best wat hulp gebruiken en ook de oud papiergroep is altijd op zoek naar versterking.

Gastheren en gastvrouwen zijn er momenteel voldoende, maar als u in principe belangstelling heeft, horen we dat graag. Ook liefhebbers van koken zijn van harte welkom.

Wat vragen wij?

Het belangrijkste is dat het werk dat u wilt gaan doen bij u past en dat u het prettig vindt om te doen. We vragen van u dat u zich kunt verplaatsen in de gevoelens en de leefwereld van de bezoekers.

Ons meerjarenbeleidsplan heeft als titel ‘De blik milder en het hart groter’. Ook dat vragen wij van u: dat u de bezoekers en de andere vrijwilligers met mildheid en ruimhartigheid bejegent.

Wat bieden wij?

De praktijk leert dat het werk voldoening geeft, vrijwilligers ervaren dat hun bijdrage betekenisvol is. U wordt begeleid door de coördinator, er zijn vergaderingen en overleggen. Het bestuur heeft elk jaar enkele momenten waarin zij daadwerkelijk haar waardering uit voor al het gedane werk en de grote inzet.

Meer weten?

Neemt u dan contact op met het inloophuis. U kunt ons het beste bereiken op maandag, dinsdag en donderdag op 033 – 4562805 of mail naar

Vacature Medewerker Oud Papier

Elke eerste woensdag van de maand wordt oud papier ingezameld, en hierbij zoeken we assistentie! De opbrengst hiervan komt ten bate van onze activiteiten.
Van 8.30 tot 12.00 wordt overal in de wijk het papier opgehaald door onze vrijwilligers. Om 12.00 sluiten we deze gezellige klus af met een gezamenlijke brood maaltijd.