De Stichting draagt zorg voor de coördinator en de exploitatie van het inloophuis. Om financieel te kunnen blijven functioneren, heeft de Stichting inkomensgenererende acties opgezet. Een daarvan is de Ontmoetingsaandelenactie: een jaarlijkse financiële actie.

Een Ontmoetingsaandeel is een symbolisch aandeel, waarmee u deelgenoot wordt in het inloopwerk.
Er zijn Ontmoetingsaandelen beschikbaar van 10, 25, 60 en 250 euro. Door de aanschaf van een ‘Ontmoetingsaandeel’ ondersteunt u:

• Het kunnen bieden van een gastvrij onthaal tijdens de inloopuren
• Het jaarlijkse activiteitenproject, met culturele, creatieve activiteiten en excursies
• De aangepaste yoga-lessen ‘op de stoel’
• Gespreksgroepen rond levensbeschouwelijke thema’s
• Onderhoud van terras, tuin en huis

Ontmoetingsaandeel 
Mocht u ‘De Ontmoeting’ willen steunen, dan kunt u een ontmoetingsaandeel kopen door een bedrag naar keuze over te maken op bankrekening: NL16 RABO 0123 0334 03 t.a.v. Stichting ‘De Ontmoeting’ te Amersfoort o.v.v. Ontmoetingsaandelenactie.
U krijgt het Ontmoetingsaandeel dan thuisgestuurd.